Privacyverklaring

Hondenuitlaatservice Mazl (HUS Mazl) in Geldrop is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Hondenuitlaatservice Mazl
Pluvierstraat 15b
5667 PX  Geldrop
06-12283909
KvK 65469550
IBAN NL50 RBRB 0930 6155 81
www.mazl.info
info@mazl.info

Persoonsgegevens
HUS Mazl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan HUS Mazl verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die HUS Mazl verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
HUS Mazl verzamelt en verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens (gegevens van minderjarigen, website bezoek).

Grondslag
HUS Mazl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van de nieuwsbrief
– U te kunnen bellen/ appen of e-mailen indien dit nodig is
– U te informeren over wijzigingen van de dienst
– Te kunnen factureren

Geautomatiseerde besluitvorming
HUS Mazl neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HUS Mazl) tussen zit.

Bewaartermijn
HUS Mazl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
HUS Mazl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
HUS Mazl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HUS Mazl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover HUS Mazl beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking met uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mazl.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt HUS Mazl u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacygegevens.
HUS Mazl reageert zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. HUS Mazl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://www.vpn.nl/faq/avg

Beveiliging persoonsgegevens
HUS Mazl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mazl.info of 06-12283909.